Secundària

 

La capacitat d’anàlisi i sentit crític

 

 

En aquesta etapa acompanyem els alumnes dels 12 als 16 anys. Eduquem en la formació de persones solidàries, amb esperit crític, instruïdes i obertes al món. Oferim una educació basada en la responsabilitat i la cultura de l’esforç. Treballem la seva autonomia i desenvolupament, tant en la seva personalitat com en les seves habilitats acadèmiques i personals. Afiancem hàbits d’estudi i treball que afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de capacitats.

TREBALL PER PROJECTES

Partim de diferents situacions d’ensenyament aprenentatge i de la curiositat i inquietuds dels joves per dur a terme un treball d’investigació interdisciplinar i cooperatiu.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Introduïm a l’aula la tecnologia i les ciències d’una manera manipulativa i pràctica, estimulant la seva curiositat i suscitant el pensament computacional, innovador, crític i creatiu amb eines atractives i motivadores.

ESCOLA VERDA

Promovem processos d’aprenentatge vinculats amb l’educació ambiental impulsant pràctiques sostenibles responsables per la conservació i millora del nostre entorn.

IDIOMES

Anglès: potenciem el domini de la llengua anglesa i alemana i preparem l’alumnat per a què sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI.

 

Som centre acreditat Cambridge Educational Partner i centre col·laborador Goethe-Institut.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

Treballem en la implantació de diversos programes d’innovació pedagògica per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequant-lo als nous temps i aconseguir l’excel·lència educativa.

MEDIACIÓ ESCOLAR

Treballem per un clima escolar que afavoreixi, garanteixi i lideri el creixement de tot l’alumnat en el respecte a un mateix i a l’altre: aprendre a viure i a conviure.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat és riquesa. Atenem de manera personalitzada les necessitats dels nostres infants per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Posem l’accent en l’educació integral del nostre alumnat i l’acompanyem en el seu creixement personal, social i emocional amb un pla d’acció tutorial propi.

 

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

Amb el nostre Pla d’Interioritat els acompanyem a conèixer-se i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-los a apropar-se als altres, al món i a Déu.

PROVES EXTERNES

Estem molt contents amb els resultats obtinguts. Cada curs ho constatem amb les proves de Competències Bàsiques de la Generalitat de Catalunya a 4t de l’ESO i amb les avaluacions de la FET en diferents cursos de l’etapa.

RECURS SIEI

Contribuïm a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives i que requereixen mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

COMPROMESOS AMB EL MÓN

Volem despertar-los la sensibilitat per la cura de l’altre i del planeta, i treballem la sostenibilitat i la solidaritat, per aconseguir el compromís amb un món millor (ODS).

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem en positiu i posem especial atenció en l’educació emocional dels nostres infants. Els oferim eines per millorar la seva autoestima, identificar i regular les seves emocions i aconseguir una major tolerància a la frustració.

BATXILLERAT DUAL

Oferim iniciar l’obtenció de la titulació de Batxillerat High School en col·laboració amb institucions educatives nordamericanes de l’Estat de Florida. Potenciem el domini de la llengua anglesa, l’autonomia en l’estudi i el foment de l’excel·lència.

XCELLENCE

Amb aquest projecte d’orientació escolar donem eines a l’alumnat per afrontar amb èxit els reptes del món professional.

REPTE EXPERIMENTA

Amb aquest programa impulsat per la Universitat Rovira i Virgili despertem la curiositat per les STEM i potenciem l’experimentació a l’aula partint del mètode científic.

SERVEI COMUNITARI

Promovem que els alumnes experimentin, protagonitzin accions de compromís cívic i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.