Primària

 

El desenvolupament de capacitats i habilitats

 

En aquesta etapa acompanyem els alumnes dels 6 als 12 anys. Els proporcionem un marc d’aprenentatges que els permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en la utilització dels instruments necessaris per a adquirir aprenentatges nous. Potenciem l’autonomia, la responsabilitat i el compromís individual de l’alumne per ajudar-lo a créixer com a persona i ser capaç de participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Obrim el centre a la comunitat i el fem participatiu, ens basem en l’aprenentatge cooperatiu i utilitzem grup interactius per potenciar el diàleg igualitari entre tots els agents educatius.

TREBALL PER PROJECTES

Partim de diferents situacions d’ensenyament aprenentatge i de la curiositat i inquietuds dels infants per dur a terme un treball d’investigació interdisciplinar i cooperatiu.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Introduïm a l’aula la tecnologia i les ciències d’una manera manipulativa i pràctica, estimulant la seva curiositat i suscitant el pensament innovador, crític i creatiu amb eines atractives i motivadores.

ESCOLA VERDA

Promovem processos d’aprenentatge vinculats amb l’educació ambiental impulsant pràctiques sostenibles responsables per la conservació i millora del nostre entorn.

ANGLÈS

ANGLÈS: Potenciem el domini de la llengua anglesa i preparem l’alumnat per a què sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI.

 

Som centre acreditat Cambridge Educational Partner.

MEDIACIÓ ESCOLAR

Treballem per un clima escolar que afavoreixi, garanteixi i lideri el creixement de tot l’alumnat en el respecte a un mateix i a l’altre: aprendre a viure i a conviure.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

Treballem en la implantació de diversos programes d’innovació pedagògica per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequant-lo als nous temps i aconseguir l’excel·lència educativa.

EXPERIMENTACIÓ

Despertem l’interès per la Ciència i el pensament i raonament científic dins l’àrea de Medi Natural, proposant activitats que fomentin la recerca, l’experimentació i l’observació.

PLA DE INTERIORITAT MirarTE

Amb el nostre Pla d’Interioritat els acompanyem a conèixer-se i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-los a apropar-se als altres, al món i a Déu.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Posem l’accent en l’educació integral del nostre alumnat i l’acompanyem en el seu creixement personal, social i emocional amb un pla d’acció tutorial propi.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat és riquesa. Atenem de manera personalitzada les necessitats dels nostres infants per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem en positiu i posem especial atenció en l’educació emocional dels nostres infants. Els oferim eines per millorar la seva autoestima, identificar i regular les seves emocions i aconseguir una major tolerància a la frustració.

COMPROMESOS AMB EL MÓN

Volem despertar-los la sensibilitat per la cura de l’altre i del planeta, i treballem la sostenibilitat i la solidaritat, per aconseguir el compromís amb un món millor (ODS).

RECURS SIEI

Contribuïm a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives i que requereixen mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre

PROVES EXTERNES

Estem molt contents amb els resultats obtinguts. Cada curs ho constatem amb les proves de Competències Bàsiques de la Generalitat de Catalunya a 6è i amb les avaluacions de la FET en diferents cursos de l’etapa.

MÚSICA

Desvetllem la sensibilitat i el gust per diferents experiències sonores i musicals afavorint capacitats perceptives, creatives, expressives i comunicatives. Es descobreixen a si mateixos prenent consciència del seu propi cos i afiançant la seva personalitat.