+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Pastoral

pastoral-1-OKUna educació per a la formació de persones:

 • SUBJECTES DE TROBADA: formats integralment, ment i cor; capacitat crítica i compassió, coresponsabilitat i cooperació; saviesa i saber instrumental.
 • TRANSFORMADORS SOCIALS: ciutadans arrelats en la cultura pròpia amb obertura al món, conscients de la seva identitat, creadors de cultura solidària i de pau.

Descarregar "Projecte Educatiu Institucional"

 

 

LA COMUNITAT ADULTA, REFERÈNCIA I TESTIMONI

pastoral 3Partim de l’existència d’una comunitat plural que dóna suport al Projecte Educatiu. És una comunitat que integra de forma harmònica tots els qui participen en la tasca educativa d’Animació Cristiana: els educadors i col.laboradors, els pares i mares, i els alumnes.

Una comunitat que no és el simple grup humà, sinó el grup de creients que es comprometen a tirar endavant junts el projecte evangelitzador de l’escola teresiana. Una comunitat on hom acull, creu, serveix, ajuda, estima, prega i celebra, participa en unes tasques i dóna testimoni.

“No pot haver-hi veritable evangelització sense el testimoniatge...” (Concili Català, 1).

Tot el que volem que siguin els nostres alumnes hem d’intentar ser-ho nosaltres abans o, al menys, al mateix temps.

“El cristià ha d’aportar a la nostra societat un estil de vida sobri, solidari, amb una visió positiva del nostre poble, d’alegria que es comunica, de gratuïtat, de compromís i de participació en la vida associativa i política, i també de llibertat davant els nous ídols socials” (Concili Català, 5).

 

ELS ALUMNES

A cada cicle escolar, els alumnes han de caminar en aquest itinerari educatiu a través d’objectius graduals i proporcionats a la seva edat i al seu progrés evolutiu.

LA DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L’ESCOLA

vCentenariLa nostra escola teresiana sap que l’home necessita Déu per a ser persona; que com a fill de Déu, està cridat a una llibertat més plena; que Déu-Amor és el rostre que hem de contemplar per arribar a fer-nos autènticament humans.

Convençuts d’això, l’Equip Directiu promou una educació profundament constructora de la persona, segons la síntesi feta en l’humanisme teresià. Afavoreix processos d’acompanyament personal que miren a futures opcions de vida. I, sobretot, l’equip directiu i tots els altres equips d’organització i gestió intenten ser, enmig de l’escola, un equip de persones humanes, properes, lliures i felices. Un testimoni senzill que l’Evangeli ens va humanitzant.

L'any 2015 celebrem el Vè centenari del naixament de Santa Teresa de Jesús i, entre altres actes, hem pogut gaudir d' una exposició itinerant a la capella de l' escola. Podeu veure unes imatges en aquest enllaç.

 

CRITERIS QUE RECOLZEN LA NOSTRA PASTORAL

1. La persona és el centre de la nostra acció d’Animació Cristiana, ja que només ella és capaç de descobrir i viure els valors, de prendre una opció lliure i comprometre-s’hi responsablement.

2. La persona és una, per tant, hom ha de programar des d’aquesta unicitat, fent convergir en la persona totes les acciones educatives i d’Animació Cristiana: síntesi fe-cultura-vida.

3. La persona viu i està arrelada en una cultura. La nostra Animació Cristiana ha d’arrencar de la vida, de la realitat quotidiana, de les pròpies experiències.

4. La persona viu el seu creixement en la fe com un procés de personalització, que la va transformant, no pas com un adoctrinament o com una simple assimilació de conductes.

5. La persona creix en una comunitat. La comunitat és l’espai evangelitzador fonamental i punt de referència. Acompanya la iniciació cristiana dels nens i dels joves i garanteix la continuïtat i la progressió del projecte evangelitzador.

6. La persona descobreix el seu projecte de vida com a resposta a la crida de Déu. Procurem que tots coneguin i valorin les diverses vocacions i, des del nostre carisma teresià, fem una crida especial a seguir Jesús, al servei dels homes, tant si és des de la vida seglar com des de la vida religiosa i sacerdotal.

 

ÀMBITS DE LA NOSTRA ACCIÓ PASTORAL

pastoral 5Àrees curriculars

La transmissió de la cultura (continguts, valors i normes) és la feina més important que realitza la institució escolar. Per tant, l’Animació Cristiana a l’escola l’hem de fer justament a través dels continguts culturals. En el Projecte Curricular oferim des de totes les àrees (humanístiques, científico-tècniques, artístiques...) una visió cristiana unificada de l’home, del món, de la història.

Ambient escolar

L’ambient educatiu és responsabilitat de tots plegats. Les relacions que creem entre nosaltres poden ser una eina educativa fonamental. Per això, procurem enriquir-les contínuament perquè les considerem bàsiques per a la nostra proposta de valors.

Són trets característiques de l’escola teresiana:

 • L’alegria, que es fa viure amb entusiasme i amb il.lusió les relacions i la feina.
 • La gratitud i la generositat, que fan més humana la nostra vida diària i creen lligams de cordialitat.
 • La fortalesa i la grandesa d’ànima, per tal d’acceptar el risc, tenir una mirada àmplia, i capacitar-nos per a una opció compromesa amb la transformació del món.
 • El “caminar en la veritat” que ens anima a viure amb sinceritat, humilitat, lleialtat i senzillesa, manifestant la veritat de la pròpia vida.

Acció tutorial

Oferim als alumnes l’espai de tutoria per a potenciar la relació persona i acompanyar a cada nen i nena, i a cada jove en el seu itinerari, estimulant el seu ritme de creixement.

L’acció tutorial és per a tots els alumnes. Intentem que creixin com a persones i que, en la seva maduració personal, trobin motius per a viure amb sentit i ser feliços. Aquesta formació ha de ser gradual i sistemàtica, i en la mesura del possible feta en col.laboració amb la família, per tal de tenir objectius educatius comuns.

El Quart d’Hora

Des de sempre, l’Escola Teresiana ha incorporat en el seu fer cada dia aquesta estoneta de reflexió i pregària que anomenem Quart d’Hora, i que va ser una intuïció fonamental del P. Enric d’Ossó. Descobrir qui som, com som, què portem en el nostre interior, tenir capacitat de reflexió, de crítica, de valoració... son aspectes que no es poden oblidar des del punt de vista educatiu.

El QH vol potenciar:

 • la capacitat de fer silenci, d’estar tranquils, de prendre consciència de la presència de Déu.
 • La capacitat de reflexió i anàlisi per trobar-se amb un mateix.
 • La capacitat de compartir allò que tenim en el nostre interior.
 • La capacitat de situar-nos davant Déu i de relacionar-nos amb Ell.
 • La capacitat de fer opcions compromeses amb el nostre entorn, des de l’Evangeli.

Respecte al QH d'oració

“Doneu-me un Quart d’Hora d’oració i us donaré el cel”, va dir Sant Enric d’Ossó. La nostra escola aposta per la trobada matinal amb l’Amic que mai no falla, que és Jesús. Santa Teresa de Jesús també ens va dir que pregar és tractar amb qui sabem que ens estima. En la línia de l’educació de la interioritat, també busquem educar la transcendència o la relació amb Déu i el QH és un dels llocs privilegiats.

Respecte a la Interioritat

Cada persona pot reconèixer la seva pròpia riquesa interior i desenvolupar-la en el seu procés educatiu. Teresa de Jesús i Enric d’Ossó són mestres en el camí del creixement personal i per això l’escola teresiana es compromet en l’educació de la interioritat per tal d’afavorir el desenvolupament de les capacitats que ajudin a viure en profunditat i a generar un sistema de creences personals que donin sentit a la pròpia existència.

Celebracions

Són els moments en què la Comunitat Educativa celebra la fe. Haurien de sortir de la realitat i de la vida i afavorir l’experiència de fe. Cal tenir present l’educació d’aquelles actituds que són bàsiques per qualsevol celebració cristiana: el silenci, la capacitat d’escoltar, la lloança, l’adoració...

Campanyes

Son programades al voltant de valors i actituds bàsiques, de necessitats del món, i de les crides dels diferents organismes: eclesials, no-governamentals...

Convivències

Adreçades als alumnes per tal d’aprofundir diferents aspectes formatius, celebratius, de relació...

 
 
 
 
TOP