Escola Teresiana

Opcions pedagògiques

PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 

La nostra forma d’entendre com s’aprèn i com s’educa es basa en la “piràmide de l’aprenentatge”. Al primer nivell hi ha les Intel·ligències Múltiples, al segon nivell les Comunitats que Aprenen i la Personalització, i al tercer nivell la Cultura del Pensament, la Cultura de la Creativitat, l’Aprenentatge Servei i l’Emprenadoria.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Avui sabem que no tots aprenem de la mateixa manera.

 

El desenvolupament de les intel·ligències múltiples de cada alumne/a permetrà que assoleixi el més alt grau d’aprenentatge, descobreixi els seus dons personals i connecti amb allò que pugui arribar a ser la passió de la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Volem obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn, ser comunitats cohesionades on tots siguem mestres i aprenents: professorat, famílies i alumnat.

 

En el futur, els nostres infants i joves necessitaran la capacitat de treballar plegats i per això optem per un model d’aprenentatge que inclogui la cooperació, potenciant la riquesa personal posada al servei del bé comú.

PERSONALITZACIÓ

L’escola teresiana posa a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge. Educar es converteix en l’experiència de fer que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats i limitacions i creixi en relació a ella mateixa, amb el proïsme, amb el món i oberta a la transcendència.

CULTURA DEL PENSAMENT

Allò que és fonamental en el nostre model pedagògic és ensenyar a pensar al nostre alumnat, aconseguir persones autònomes que adquireixin destreses de pensament per a resoldre problemes i prendre decisions.

 

Emprem diferents estratègies amb la finalitat d’aconseguir que els alumnes desenvolupin un pensament profund, crític i creatiu.

CULTURA DE CREATIVITAT

L’educació teresiana vol oferir la possibilitat d’afrontar els reptes que planteja el dia a dia, buscant una solució creativa i que no caigui en el reduccionisme.

 

Els projectes interdisciplinaris i l’aprenentatge basat en problemes afavoreixen processos d’investigació, exploració, codificació, etc. per tal de generar coneixement.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORS

L’educació teresiana té l’objectiu de formar ciutadans compromesos i capacitats per a transformar el seu entorn i generar en el futur un profund canvi social.

 

La clau principal està en aprendre mitjançant l’acció i el compromís concret a través de metodologies de transformació social com l’ApS (Aprenentatge i Servei).