+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Projecte TAC

Digitalitzem l’escola

Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves IPADtecnologies per la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes (TAC) i per la millora de la gestió de l’ ensenyament en el sentit més ampli.

Tal com determina la Llei d’ Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les Tecnologies de l’ aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres alumnes aconsegueixin:

 • Competència digital: És la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.
 • La inclusió digital: És el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació inclusiva.
 • Maduresa tecnològica: Fa referència al grau d'implantació de les tecnologies en els processos d’ aprenentatge.

 

 

Per aconseguir aquestes finalitats, el Pla TAC del centre estableix 2 grans objectius generals.

 

Emprar eines de millora de la qualitat de l’ ensenyament i de renovació pedagògica allí on s’ observin avantatges metodològiques.

 • Materials digitals elaborats pels propis professors del centre o aliens i presentats a www.teresianestarragona.com
 • Pissarres digitals interactives (PDI) i pissarres digitals (PD) com a eina docent a totes les classes.
 • Treball amb ordinadors, IPAD, Netbooks o Chromebooks en ràtio de 1 x 1

digitalitzem 1

Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 • Entorn de Google Apps amb domini @teresianest.cat pels alumnes. Inclou el treball amb correus electrònics, la creació de documents, l’ús del calendari electrònic, compartir documents pel treball cooperatiu, etc.
 • Mecanografia.
 • Coneixements de la suite ofimàtica de Microsoft Office i altre programari usat en el món laboral. S’ expedeix un títol propi acreditatiu a l’ acabar l’ ESO.
 • Estimular el raonament lògic computacional mitjançant l' us de programes tipus Scratch. Scratch és un llenguatge de programació visual i enfocat a programadors novells. Amb ell es poden fer jocs, animacions, música, art, el límit està en la nostra imaginació.
 • Ús d' eines de robótica educativa com ara LEGO WeDO, Mindstroms o Arduino. La Robòtica Educativa és un sistema de aprenentatge interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.
 • Disseny tridimensional per a la impressora 3D.
 • Coneixements específics d’ informàtica per a alumnes del batxillerat que es vulguin preparar per cursar una carrera tècnica (enginyeries informàtica, industrial, de telecomunicacions. etc) S’ aborden temes com la programació en llenguatge Java, el disseny d’ una botiga virtual amb tecnologia Joomla, els circuits electrònics, els autòmats programables i la robótica.
 

digitalizemL’equip TAC potenciarà l’ ús universal d‘ aquestes eines entre els alumnes i dóna suport pedagògic en l’ us de les TAC als Departaments i professors en general. Realitza accions de formació del professorat i impulsa iniciatives dins el món de les TAC.

El reglament TAC compren la normativa que regula l'ús d' aquestes tecnologies tenint present allò que disposa la LOPD ( Llei orgànica de protecció de dades).

L’equip TAC impulsa el projecte d’ educació en valors: “A internet, també sóm persones ?” on es consciencia l’ alumnat sobre l’ us racional de les noves tecnologies com ara internet, els telèfons mòbils, els jocs en xarxa ( Play Station, ...), la televisió, etc.

 

 

 

Per aconseguir aquest objectius l’ escola està dotada d’ unes infraestructures que comprenen de menera resumida:

 • Cablejat i cobertura wifi a totes les aules del centre.
 • Servei de filtratge de continguts(accessos inadequats a Facebook, planes pornogràfiques,.etc.)
 • Dotació de pissarres digials i pissarres digitals interactives (PDI) Epson i Promethean a totes les classes.
 • Escola virtual interactiva de suport a la docència.(www.teresianestarragona.com)
 • 2 aules d' ordinadors Chromebooks. Els portàtils Chromebooks son una novedosa alternativa, impulsada per Google, a l’ oferta de portàtils iNotebooks sota Windows . La màquina treballa i es conecta a Internet molt àgilment i estan específicament pensats per treballar amb aplicacions de Google apps i la filosofia de treball al núvol.
 • 2 aules mòbil de Netbooks sota Windows i 1 aula d' informàtica fixa.
 • 1 aula de IPAD's per a Educació infantil.
 • Domini de correu propi @tarragona.escolateresiana.com per a professors i alumnes basat amb google apps.

 

TOP