+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Prioritats Pedagògiques

Les Prioritats Pedagògiques de la FET incideixen en sis grans objectiius:

 • Impulsar el canvi educatiu a l’Escola.
 • Implantar noves estructures organitzatives de horaris i espais que generin escola creativa i oberta al món.
 • Liderar equips cohesionats i amb intel·ligència emocional.
 • Liderar el canvi global a l’escola com a lloc de trobada, de relació i comunitat.
 • Desenvolupar la intel·ligència espiritual del currículum.
 • Generar experiències; connectant vida i Evangeli.

 

Prioritats del centre

1 Aprofundir en els documents propis de la Fundació Escola Teresiana i especialment el PEI (Projecte Educatiu Institucional) on es marquen les grans línies mestres de l’Educació Teresiana. Fer-ne difusió mitjanant materials específics .
infantil 1

 2 Continuar, avaluar i aplicar les propostes de millora en l’àmbit de l’aprenentatge multisensorial, potenciant l’experimentació i la psicomotricitat, a EDUCACIÓ INFANTIL. Valoració del Projecte d’ensenyament - aprenentatge de les matemàtiques basat en les intel·ligències múltiples ENTUSIASMAT. Al curs 16-17 es va implementar fins a 2n EP.

Durant el curs 2017-18 es va fer la valoració dels resultats obtinguts i es van elaborar propostes de millora per tal d’aplicar-les al 2018-19. El projecte ha quedat delimitat a 5 cursos (des de P3 fina 2n EP).

Continuar els tallers (nous tallers al 2018-19), els racons (diferenciant els racons de joc simbòlic i els racons de joc didàctic), el treball per projectes i els bits d’intel·ligència precoç, la implementació de la llengua anglesa (AICLE) en gran part de les hores complementàries i la consolidació del Pla TAC específic pel nivell d’Educació Infantil de forma que es puguin optimitzar els recursos tecnològics adquirits (PDIs). Valoració de l’ús dels iPADS adquirits al curs 2016-17.

Al curs 2018-2019 implantarem el ‘Programa SI!’ a Educació Infantil. Es tracta d’un programa de salut integral dirigit a alumnes i famílies d’aquestes edats que, amb coneixements, actituds i hàbits respecte a un estil de vida saludable, inclosa l’activitat física, permet reduir els factors de risc de patologies com l’obesitat i els factors associats a ells (diabetis i hipertensió arterial). Està avalat per la Fundació SHE (Foundation for Science, Health and Education) i impulsat pel Dr. Valentí Fuster amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

 

3 Continuar la implantació del BATXILLERAT DUAL. Titulació EUA (High School).

El centre ofereix la oportunitat d’obtenir dues titulacions simultànies, la pròpia i la dels Estats Units d’Amèrica, una de manera presencial i l’altra de forma virtual.

Els alumnes estan matriculats a Somerset International sota el seu programa de Batxillerat Dual. Somerset està gestionada per Academica Corporation.

L’alumne obtindrà el Diploma d’Estats Units de Somerset International, títol de High School (Batxillerat) privat de l’Estat de la Florida. Aquest diploma atorga a l’alumne un valor idèntic al que pot obtenir un alumne de modalitat presencial.

Destaquem com a valors per als nostres alumnes:

 • Una immersió lingüística en llengua anglesa per la pròpia naturalesa de l’entorn d’aprenentatge.
 • Una millora substancial en la utilització d’entorns tecnològics de treball.
 • Una millora en l’autonomia de treball, responsabilitat i esforç.
 • Una diferenciació en la titulació i currículum respecte a la resta d’alumnes.

prioritats5

4  Com a ESCOLA MULTILINGÜE, mantenir la millora en l’aprenentatge de LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS I ALEMANY en hores curriculars i extraescolars i XINÈS en hores extraescolars - ITT), potenciant-ne l’ús comunicatiu i l’ús com a eina d’accés al coneixement de matèries no lingüístiques.

El 27 de juliol de 2017 el nostre centre va signar amb la universitat de Cambridge l’acord per ser Cambridge Educational Partner que fa del Col·legi santa Teresa de Jesús l’únic centre de la ciutat amb aquest reconeixement que el destaca en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa. Aquest acord suposa uns estàndards homologats en projecte educatiu, segell de qualitat i Learning solutions que de ben segur ens farà avançar en aquest camp.

Per altra banda, cal esmentar l’acord de col·laboració amb Broadwater Education Centre, institució especialitzada entre d’altres àmbits en els intercanvis lingüístics. Amb aquest conveni regularitzem una pràctica que ja portàvem des de fa anys, especialment amb les estades al Canadà.

Com una novetat del curs passat i amb continuïtat al 2018-2019. el centre va participar en el programa de recerca de talent acadèmic i esportiu American Dream amb l’objectiu de seguir inspirant als nostres alumnes en els seus estudis internacionals. Aquest programa permet a alumnes i famílies ampliar les seves possibilitats d’estudis universitaris als EUA, on l’oferta educativa universitària és força atractiva i amb moltes oportunitats de beques. El programa va adreçat a alumnes de 1r de Batxillerat i tots els alumnes participants reben un informe personalitzat de les seves possibilitats d’accés al sistema universitari d’EUA i les ajudes disponibles.

La certificació d’Escola Multilingüe inclou múltiples vessants entre les quals destaquem:

 • Consolidar la figura de l’auxiliar de conversa, la col·laboració del qual incideix especialment en millorar la competència oral en llengua anglesa.
 • Preparar el alumnes per realitzar al propi centre les proves que permeten obtenir les certificacions de Cambridge (YLE, KET, PET, FCE i CAE).
 • Preparar els alumnes per realitzar les proves que permeten obtenir el certificat A2 d’alemany del Goethe Institut.
 • Preparar els alumnes per realitzar les proves que permeten obtenir els certificats de xinès de l'Institut Confucio.
 • Emprar la llengua anglesa com a llengua d’ensenyament en àrees curriculars no lingüístiques (AICLE) en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i l’ESO.
 • Consolidar l’ESCOLA D’IDIOMES TERESIANES TARRAGONA (ITT) com a servei que potencia la capacitat oral en les llengües (anglès, alemany i xinès) i prepara per a l’obtenció dels certificats oficials de Cambridge, del Goethe Institute i Confucio. Mantenir els professors nadius i els grups reduïts. Avançar en la coordinació de l’ITT i de l’Escola Multilingüe.
 • Avançar en la implantació de sortides - colònies en les que les activitats siguin en anglès (experiències d'exposició a la llengua anglesa).
 • Continuar oferint l’intercanvi amb el Descartes Gymnasium de Neuburg (Alemanya)
 • Per 2018-19 s'ha aprovat novament una experiència d’ eTwinnig. Els alumnes de 2n d'ESO compartiran experiències (en llengua anglesa) amb escoles de França, Finlandia, Portugal, Turquia i Polònia, amb el projecte ‘TEENAGERS AROUND EUROPE’.

 

5 Prioritats pedagògiques en tecnologies de la informació i la comunicació (TAC).

prioritatsTal com determina la Llei d’ Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres alumnes aconsegueixin

 • Competència digital: és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.
 • La inclusió digital: és el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació inclusiva.
 • Maduresa tecnològica: fa referència al grau d'implantació de les tecnologies en els processos d’aprenentatge.

Més informació sobre el Projecte TAC aquí

 6 El Treball dels departaments didàctics es va reestructurar amb la creació al curs 2017-2018 de l’Equip d’Innovació Educativa. Aquest curs entrem en la segona fase que consistirà en l’elaboració del programa d’innovació educativa que orientarà l’àmbit de la innovació metodològica.

Per altra banda des d'aquest àmbit caldrà adaptar l’avaluació a l’ESO a les exigències de la LOMCE.

Continuar amb el PLA DE LECTURA DE CENTRE entenent-lo com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per promoure l’aprenentatge a través de la lectura i el gust per llegir.

Fer seguiment de la implantació dels 30 minuts de lectura diària inclosa al currículum dels alumnes i avaluar (amb instrument específic) els resultats.

Aquest curs es vol continuar potenciant la metodologia del Aprenentatge Servei(APS) amb la figura dels padrins d electura. Continuar amb l’aplicació de les proves GALÍ (anàlisi dels resultats i propostes de millora). Continuar dinamitzant la secció de BIBLIOTECA a Educació Infantil i Educació Primària i la coordinació dels seus responsables.

prioritats 2

 

8 Des del curs 2017-18 hem dissenyat el programa STEM (Science, Technology, Enginnering and Mathematics) que des de P3 fins a 2n de Batxillerat vol avançar en els àmbits científic - tecnològic , incorporant de forma sistemàtica la robòtica en les activitats d’aula. Aquest curs 2018-2019 continuem amb el seu desplegament i incorporem nous materials d’aula.

 

9  En l’àmbit de la formació espiritual, el curs 2017-2018 la FET va elaborar el pla d’interioritat (programa ‘Mirar-te’). Aquest pla propi i específic de les escoles teresianes ens està permetent donar cohesió a les múltiples accions que ja es portaven a terme en l’àmbit de l’educació espiritual, i sobretot ens actualitzem, mantenint l’essència dels valors de Teresa de Jesús i d’Enric d’Ossó que són la base de la nostra educació. Per aquest curs 2018-2019 s’aplica des de P3 fins a 3r d’Educació Primària.

 

10  Continuació del Programa DESIGN FOR CHANGE que desenvolupa entre d'altres l'enfocament emocional i capacitat crítica de l'alumne (FEEL, IMAGINE, DO, SHARE).Al 2017-18 es va consolidar, es va canviar d’etapa, estant dirigit i desenvolupat pels alumnes de 4t d’Educació Primària.En el curs 2017-18 el projecte ha estat premiat com la millor iniciativa d’innovació a nivell estatal, sent escollit per representar a Espanya a la final que es celebrarà al mes de novembre a Taiwan.

 

11 Consolidació del DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA que coordina diversos àmbits, treballats ja des de fa temps al centre però que ara s'integren en una única coordinació: l’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT que inclou atenció a l'excel·lència, SIEI, servei de psicologia, organismes externs, mediació...
Durant el curs 2016-17 es va dissenyar i es va iniciar l’aplicació del Pla de Millora d’Orientació Educativa, el Pla d’Acollida del centre i el Protocol d’assetjament entre iguals que junt al Programa de Mediació del centre treballa per a què les relacions personals siguin les adequades a un centre escolar. Durant el curs 2017-18 s’aprofundirà en tot l’anterior i es dissenyarà un nou Pla per l’aula de SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) concedida pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-09.
Es continua en la revisió dels PI (plans individualitzats) i elaboració de nous quan es doni la necessitat.
Es continua en l’aplicació d’estratègies i implantació d’experiències d’ATENCIÓ A L’EXCEL·LÈNCIA. Continuar les sessions de formació del professorat i la implantació d’experiències inicials (Educació Primària, ESO i BATX).

12  Continuar i ampliar les experiències metodològiques de “COMUNITATS QUE APRENEN-APS”.

En el curs 2015-16 es tornarà a realitzar el programa que permetrà que els pares participin directament. A tots els cursos d’Educació Primària es tornarà a fer alguna experiència d’aquest tipus, “Què puc oferir a l’escola?”, “Tots ensenyem, tots aprenem” i “Voluntaris Quarts d’Hora”.

 

13 Continuar la millora en l’ús correcte del CATALÀ com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents. Fer el possible perquè s’incrementi l’ús social de la llengua catalana, potenciant-ne l’ús vehicular.

 

14 Continuar el projecte d’EDUCACIÓ AMBIENTAL reconegut oficialment pel Departament d’Educació com a projecte d’innovació pedagògica (ESCOLA VERDA). Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

Per 2018-19 s’inicia una nova fase ja que l’espai de l’hort escolar ha estat ocupat per la nova Llar d’Infants. S’ha habilitat un nou espai al terrat de l’escola i el projecte passa mans de la SIEI(Aula de Suport Intensiu) .S’obrirà un període de reflexió i s’elaborarà un Projecte del nou equipament. Es pretén potenciar la seva activitat integrant a les seves tasques ordinàries al currículum.

prioritats 4

15 Continuar els programes de prevenció de conflictes i MEDIACIÓ ESCOLAR. Continuar en la formació d’alumnes mediadors. Treballar la motivació sobretot amb alumnes de baix rendiment, repetidors o poc motivats, per evitar al màxim els abandonaments. El SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA A L’ESO incideix en aquestos aspectes.

 

16 Continuar el desenvolupament del projecte d’alumnes per atendre NEE (Programa Justícia i Pau realitzat per alumnes de Batxillerat).

 

17Continuar amb la implicació en projectes educatius de ciutat. Finalitzats els XVII Jocs del Mediterrani analitzarem noves propostes.

 

18 Avaluació interna del centre. Estudi dels resultats en les proves de competències bàsiques i Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

Els objectes d’avaluació són els següents:
Competències bàsiques:
- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques realitzades a 6è d’EP (avaluació externa), durant el curs 2017-18
- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves diagnòstiques realitzades a 3r d’EP (avaluació interna), durant el curs 2017-18
- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques realitzades a 4t d’ESO (avaluació externa), durant el curs 2017-18. S'analitzaran especialment els resultats de l'àmbit científic – tecnològic, avaluats per primera vegada en aquestes proves.

Resultats de les PAU: anàlisi dels resultats de les PAU de la convocatòria de juny i setembre de 2018 i propostes de millora. En aquest àmbit el centre ha assolit una fita molt important pel fet que una de les nostres alumnes, la Claudia Valero De la Flor, aconseguís la millor nota de Catalunya a les Proves d’Accés a la Universitat amb un 9,9 (entre més de 27.000 estudiants). Cal destacar que quatre alumnes més van superar el 9 en aquestes proves, essent mereixedores d’una distinció especial per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. En la mateixa línea el passat curs 2017-2018 el 100% dels nostres alumnes de 2n de Batxillerat han superat les proves PAU.
En les competències bàsiques de 6è d’EP i de 4t d’ESO continuem superant àmpliament les notes mitjanes de Catalunya i de centres de la mateixa tipologia. Destacar l’alt percentatge d’alumnes a la franja de resultats molt alts i el gairebé percentatge inexistent en els nivells baix o molt baix.

 

 

 

 

 

 

 

TOP