Infantil

 

Els grans descobriments

 

A Educació Infantil acompanyem als infants i col·laborem al seu desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu.

 

Els proporcionem un clima i un entorn de confiança on es puguin sentir acollits, potenciem la seva autonomia personal, fomentem la seva creativat i la il·lusió per descobrir i promovem la construcció de coneixements que seran la base de futurs aprenentatges.

 

Treballem en la implantació de diversos programes d’innovació pedagògica per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequant-lo als nous temps i aconseguir l’excel·lència educativa.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

Treballem en la implantació de diversos programes d’innovació pedagògica per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequant-lo als nous temps i aconseguir l’excel·lència educativa.

ENTUSIASMAT

Basant-nos en les Intel·ligències Múltiples, treballem d’una manera estructurada, motivadora i estimulant per despertar-los la curiositat i l’interès per les Matemàtiques.

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT

Partim dels seus interessos per afavorir el desenvolupament de les seves habilitats comunicatives, donant importància a l’aprenentatge significatiu.

 

Un bon nivell de competència lectoescriptora serà la base del seu desenvolupament posterior.

ANGLÈS

ANGLÈS: Sensibilitzem l’alumnat envers la llengua i la cultura anglosaxones alhora que responem a una demanda de la societat actual. Ho fem a partir de cançons, jocs, contes…: English Workshop i English is fun.

 

Som centre acreditat Cambridge Educational Partner.

PSICOMOTRICITAT

A les sessions de Psicomotriciat s’afavoreix el desenvolupament motriu, cognitiu, sensorial, comunicatiu i afectiu mitjançant el joc i el moviment.

TREBALL PER RACONS

Ens organitzem amb diferents espais i en petits grups per educar l’autonomia: racons de joc didàctic i racons de joc simbòlic.

TREBALL PER PROJECTES

Partim de diferents situacions d’ensenyament aprenentatge i de la curiositat i inquietuds dels infants per dur a terme un treball d’investigació interdisciplinar i cooperatiu.

TALLERS INTERACTIUS

Aprenem mitjançant l’experimentació, l’exploració, el descobriment i la motivació amb companys de diferents edats: emocions, modelatge, construccions, contes…

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

Amb el nostre Pla d’Interioritat els acompanyem a conèixer-se i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-los a apropar-se als altres, al món i a Déu.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Posem l’accent en l’educació integral del nostre alumnat i l’acompanyem en el seu creixement personal, social i emocional amb un pla d’acció tutorial propi.

 

LLENGUATGE DIGITAL

Aprofitem diferents activitats de programació amb robots per a millorar la seva capacitat de concentració, les habilitats psicomotrius i socials i la resolució de problemes.

PROJECTE PLUJA

Amb el nostre projecte de Religió els acompanyem en el seu despertar religiós iniciant-los en el coneixement dels valors i dels elements bàsics de la fe cristiana.

LLENGUATGE MUSICAL

Desvetllem la sensibilitat i el gust per diferents experiències sonores i musicals afavorint capacitats perceptives, creatives, expressives i comunicatives.

 

Es descobreixen a si mateixos prenent consciència del seu propi cos i afiançant la seva personalitat.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat és riquesa. Atenem de manera personalitzada les necessitats dels nostres infants per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

HÀBITS I RUTINES

Treballem l’adquisició d’hàbits i rutines que faciliten la socialització i el desenvolupament de l’autonomia, i generen seguretat, confiança i ordre.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem en positiu i posem especial atenció en l’educació emocional dels nostres infants. És molt important conèixer les pròpies emocions i les dels altres i adquirir eines per a la resolució de problemes quotidians.

COMPROMESOS AMB EL MÓN

Volem despertar-los la sensibilitat per la cura de l’altre i del planeta, i treballem la sostenibilitat i la solidaritat, per aconseguir el compromís amb un món millor (ODS).

ESCOLA VERDA

Promovem processos d’aprenentatge vinculats amb l’educació ambiental impulsant pràctiques sostenibles responsables per la conservació i millora del nostre entorn.

BITS D’INTEL·LIGÈNCIA

Ajudem a l’infant a augmentar el seu vocabulari a partir de fotografies, dibuixos o il·lustracions

RECURS SIEI

Contribuïm a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives i que requereixen mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.