Escola Teresiana

Eines tecnològiques

TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

 

Posem les tecnologies al servei dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Volem que el nostre alumnat desenvolupi les habilitats necessàries per adquirir una bona competència digital per afrontar el futur.

 

Aquestes tecnologies flexibilitzen, personalitzen i milloren l’accessibilitat en l’àmbit educatiu, fomentant el treball en equip, les relacions socials i la responsabilitat.

COMPETÈNCIA DIGITAL

La competència digital és imprescindible per als nostres alumnes perquè els permet desenvolupar habilitats per fer ús de la tecnologia d’una manera cívica i crítica, participar activament a la societat digital, accedir a recursos educatius en línia i preparar-se per al món laboral d’una era que cada vegada és més tecnològica.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Introduïm a l’aula la tecnologia i les ciències d’una manera manipulativa i pràctica, estimulant la seva curiositat i suscitant el pensament computacional, innovador, crític i creatiu amb eines atractives i motivadores.

EQUIPAMENT

Totes les nostres aules estan equipades amb pissares digitals o pantalles, projectors i ordinadors. A més, comptem amb dispositius per a ús personal de la comunitat educativa.

RESPONSABILITAT DIGITAL

Formem al nostre alumnat i professorat en l’ús segur i responsable d’internet i l’ús adequat de les eines digitals. Així mateix, eduquem en valors per tal de saber interactuar en el món digital seguint uns principis ètics.