Escola Teresiana

Famílies

EDUQUEM JUNTS

“L’escola la sentim nostra, hi dipositem la nostra confiança i hi trobem un tracte espontani i personal amb tots els membres de la comunitat educativa”.

Les famílies són part fonamental de la nostra comunitat educativa, l’enriqueixen i la fan més forta. Tenen un paper clau en el procés formatiu dels seus fills i filles i participen de forma activa en diferent àmbits de la vida del centre.

VINE A LA MEVA CLASSE

 

Que les famílies vinguin a l’escola és enriquidor i ens agrada comptar amb elles sempre que sigui possible: Comunitats que Aprenen, exposicions, projectes interdisciplinaris i altres activitats formatives i de voluntariat.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA)

 

Representa les famílies associades de l’escola i té com a objectius col·laborar amb el col·legi mitjançant comissions de treball, promoure la formació permanent de les famílies, representar l’associació al Consell Escolar i oferir engrescadores activitats extraescolars.

CONSELL ESCOLAR

 

És l’òrgan col·legiat representatiu i participatiu més important de la Comunitat Educativa. Els pares, juntament amb Direcció, el professorat, l’alumnat i el PAS, milloren amb la seves aportacions el funcionament del centre.

EDUCAMOS: plataforma de comunicació

 

És una plataforma educativa que integra els processos pedagògics, de gestió i de comunicació del centre. Afavoreix una comunicació àgil i directa amb les famílies i permet tenir informació puntual del desenvolupament acadèmic dels seus fills i filles.