Escola Teresiana

Fundació Escola Teresiana

La Fundació

 

L’entitat titular de la nostra escola és la Fundació Escola Teresiana, creada per la Companyia Santa Teresa de Jesús el desembre de 2009. Sorgeix com a resposta als reptes del nostre món des de l’àmbit educatiu: la globalització, les noves tecnologies, la multiculturalitat, la secularització, així com els canvis legislatius que requereixen una actualització constant. Aquesta gran família està formada per vint-i-dues escoles a Espanya.

 

La seva finalitat és educativa, d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d’Ossó, expressat al Caràcter Propi de l’entitat fundadora. La Fundació és una entitat privada d’àmbit estatal, amb fins d’interès general i sense ànim de lucre.

 

Per a més informació,

LA NOSTRA ESSÈNCIA

Origen:

 

Sant Enric d’Ossó, com a fundador de la Companyia, i Santa Teresa de Jesús, com a inspiradora de la tasca educativa de les teresianes

Finalitat:

 

Formar persones capaces de viure:

  • des de dins
  • en relació amb el proïsme i amb la realitat
  • obertes a la transcendència i a la relació amb Déu

Missió:

 

Educar de forma integral a cada persona per a què sigui subjecte de trobada i transformador social, segons el carisma teresià d’Enric d’Ossó.

Estil:

 

Es basa en el valor educatiu de la trobada i la relació. La nostra escola és:

  • escola en Pastoral
  • escola oberta
  • escola que opta per la persona
  • escola de qualitat