+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Mesures Covid-19

Síntesi de les principals actuacions per adaptar el centre al context de pandèmia Covid-19

ORGANITZACIÓ GENERAL

-Nous horaris d’entrades i sortides de tots els cursos.
-Entrades esglaonades i per accessos definits.
-Fluxos de circulació evitant contacte entre grups.
-Noves franges de patis per a tots els cursos amb espais delimitats i aforament  limitats.
-Servei d’acollida matinal respectant la distància de seguretat i amb mascareta.
-Formació específica dels alumnes sobre el nou funcionament: mesures higièniques i ensenyament online.
-Creació d’una  Web específica de suport TIC per alumnes i professors.
-Opcionalitat donada a les famílies per adquisició de llibres digitals.
-Possibilitat de que els alumnes portin l’ordinador propi.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS

-Grups de professors assignats a grups estables.
-Eliminació dels tallers a EI.
-Els racons d’EI seran a la pròpia classe.
-La biblioteca d’EI i EP es farà a l’aula.
-S’eliminen els desdoblaments de Primària i ESO.
-Reforç dins l’aula i s’amplien les hores d’Atenció a la Diversitat.
-Es desdoblen les matèries d’Economia i Química de 4t ESO per mantenir unes ratios adequades.
-Desaparició de grups rotatius de l’ESO.
-Els alumnes de P3, 1r i 2n de Primària i BAT. fan un petit “break” a mig matí a la mateixa aula.

ORGANITZACIÓ D’ESPAIS

-Disposició individual de les taules a EP, ESO i BAT.
-Tancament del poliesportiu. Activitat a l’aire lliure.
-Eliminació de la capella com a espai d’ús habitual.
-Eliminació de les taules comunes dels passadissos.
-Tancament de les biblioteques. Activitat a l’aula.
-Ascensors per a ús exclusiu de les persones amb mobilitat reduïda i el seu personal de suport.
-Creació d’un espai separat i d’ús exclusiu per possible detecció cas CoVid-19.
-A la Llar es disposa d’espai obert pels cotxets. Els infants no hi tenen accés durant la seva estada al centre.
-Restricció de les aules d’ús comú.

HIGIENE, NETEJA I DESINFECCIÓ

-Contractació d’un Gestor COVID-19 amb dotació horària i funcions específiques.
-Catifes desinfectants a totes les entrades del centre.
-Neteja de WCs i vestuaris tres cops al dia.
-Mascareta d’us obligatori per a tot el personal i per a tota persona que accedeixi al centre.
-Mascareta d’ús obligatori a partir dels 12 anys. A partir dels 6 anys si ho indica Educació i Salut.
-Control de temperatura diària a casa i de forma aleatòria a l’escola a diferents grups.
-Declaració responsable de la família.
-Dispensadors  de gel hidroalcohòlic a les aules.
-Cubells amb tapa i pedal per a totes les aules.
-Activitat lectiva amb finestres obertes sempre que ho permeti el temps.
-Ventilació de les aules a l’entrada, sortida i tres vegades més al dia.
-Neteja de mans dels alumnes 5 vegades al dia.
-Protecció dels teclats dels ordinadors. 
-Els alumnes col·laboraran activament en la neteja del seu espai.
-Es recomana que l’alumne incoropori en el seu material ordinari tovalloletes desinfectants o similar.
-Solució desinfectant per al mobiliari a totes les aules. Ús sota supervisió del prefessorat.

MENJADOR

-Ampliació d’espais per mantenir la distància i respectar els  grups estables.
-Nous horaris de menjador.
-Eliminació del control d’accés amb emprenta. Sistema alternatiu.
-S’elimina el buffet. Es serveix a les taules.
-A la LLar i P3 els nens dinen i dormen a la seva aula.
-Es reorganiza el refrigeri de P3, P4 i P5.
-El servei de tiquets diari serà online. 
-Eliminació de l’estudi del migdia.
-Suspensió de les activitats escolars d’ITT i Robòtica durant el 1r trimestre.

ALTRES MESURES

-S’ha elaborat un Pla de treball en confinament.
-Realització de les sortides escolars planificades a l’aire lliure (excepte el 1r trimestre) segons la situació sanitària i en grups estables.
-Agrupament de germans bessons d’EI ,EP i ESO a la mateixa classe si es desitja.
-Els alumnes de Batxillerat amb hores lliures treballaran a la seva aula, no als passadissos.
-S’elabora un pla específic per la SIEI.
-Protocol de sortides en cas de pluja.
-L’alumnat de pràctiques s’assigna a un grup estable.
-Restricció d’entrada dels pares al centre.
-Es prioritza la relació amb administració i secretaria de forma online, ocasionalment podrà ser presencial i amb cita prèvia.
-Seguiment acadèmic i tutorial per agenda, telèfon i/o correu electrònic.
-Reunions de tutoria de forma online.

TOP