+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Equip Humà

EQUIP DIRECTIU:

  • Comunitat Educativa Director General: Francisco Sardaña Álvarez
  • Director Pedagògic ESO-BATX: Jordi Tinoco Moreno
  • Directora Pedagògica d’Ed. Infantil i de Primària: M. Rosa Allué Grau
  • Responsable de Pastoral: M.Remei López Zueras
  • Administrador: Manel Andreu Giner
  •  

 

CONSELL ESCOLAR

Director (President del consell): Francisco Sardaña Álvarez

Representants de la titularitat:

1. Jordi Tinoco Moreno (Comissió de convivència)
2. M. Rosa Allué Grau (Comissió de convivència)
3. M. Carmen Artazcoz Iribarren, stj.

Representants dels professors:

1. Lourdes Maroto Sánchez
2. Inmaculada Carles Uruñuela
3. Dolors Solé Albert (Representant per vetllar per la igualtat real i efectiva entre home i dona)
4. Lluís Anguera Ribal (Comissió de convivència)

Representant d’administració i serveis:

1. Rosa M. Piñeiro Guibernau (Secretària)

Representants dels pares d'alumnes:

1. Josep Badia Carbonell
2. Ricard Pineda Aixalà (Comissió de convivència)
3. Maria Escoda Morros
4. Teresa Mena Jurado (Comissió de convivència)

Representants dels alumnes:

1. Elena Pineda Estopà
2. Anastasia Simancas Seliverstova (Comissió de convivència)

Representant del personal d’atenció educativa complementària: Núria López Martín

 

Coordinacions col·legiades

1. EQUIP DE COORDINACIÓ D’ETAPA. Equip de professors que col•labora amb el Director Pedagògic en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’equip de professors d’etapa, amb coherència amb el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu de Centre.

2. EQUIP TAC. Equip de professors responsables de la implantació, seguiment, dinamització i avaluació del pla TAC.

3. EQUIP ESCOLA VERDA. Equip de professors, que dins el Projecte d’Educació Ambiental, promouen i fan el seguiment dels hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient.

4. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. Equip de professors i psicòloga del centre que gestionen l’Atenció a la diversitat.

5. EQUIP PASTORAL. L'equip de pastoral gestiona, promou, planifica i anima l'acció pastoral del centre segons les directrius marcades per l'Entitat Titular i, en col-laboració amb altres membres de l'equip directiu, vetlla perquè tota l'acció educativa del centre evangelitzi amb coherència amb el Caràcter Propi.

Està format per representants de les diverses etapes educatives:
EDUCACIÓ INFANTIL - Raquel Román ( enllaç Fundeo)
CICLE INICIAL - Maribel Vidal Sans
CICLE MITJÀ - Elisabeth Santamaria
CICLE SUPERIOR - Inmaculada Carles
ESO-BATX - Maria Tintoré Agudo
Coordinardor: M. Remei López Zueras

6. EQUIP ESCOLA MULTILINGÜE. Equip de professors responsables de la implantació seguiment dinamització i avaluació deL Projecte Multilingüe.

7.EQUIP D'INNOVACIÓ EDUCATIVA PEDAGÒGIC-PASTORAL.  Equip de professors que impulsen,planifiquen, programen els projectes d'innovació del centre tot supervisant la seva implementació i la seva avaluació

Coordinacions unipersonals

1. COORDINACIÓ DE CICLE. Professor que col·labora amb el Director Pedagògic en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’equip de professors de cicle.

2. COORDINACIÓ D’ANIMACIÓ CRISTIANA. Professor que col·labora amb el Coordinador de Pastoral en l’ orientació i coordinació de la tasca pastoral de l’equip de professors de cicle.

3. COORDINACIÓ D’ESCOLA MULTILINGÜE. Professor responsable de la implantació, seguiment, dinamització i avaluació del Projecte d’Escola Multilingüe.

4. COORDINACIO TAC/TIC. -Professor responsable de la implantació, seguiment, dinamització i avaluació del Pla TAC. Supervisió i manteniment dels recursos tecnològics del centre.

5. COORDINACIO D’ESTADA A L’EMPRESA. Professor responsable de la coordinació i seguiment dels alumnes de BATX que segueixen la matèria d’estada a l’empresa, segons la normativa del Departament d’Ensenyament.

6. COORDINACIO CENTRE FORMADOR D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES DELS GRAUS DE MESTRE I DEL MÀSTER DE PROFESSORAT. Professor responsable de la coordinació del Practicum i de l’elaboració del pla de treball dels estudiants en pràctiques.

7. COORDINACIÓ DE MEDIACIÓ. Professors responsables de la prevenció i resolució dels conflictes a l’escola.

8. COORDINACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. Professor esponsable de la coordinació, dinamització,seguiment i avaluació del departament d’orientació psicopedagògica.

9. COORDINACIÓ DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS. Professor responsable de planificar la verticalitat de les àrees del seu departament, coordinar l’acció en les diferents etapes o cicles i garantir la coherència de l’acció educativa.

10.  COORDINACIÓ DE L'EQUIP D’INNOVACIÓ PEDAGÔGIC-PASTORAL EDUCATIVA. Professors responsables d’elaborar, supervisar i avaluar plans d’innovació pedagògica..Inclou les funcions del Deparataments Didàctics.

11. COORDINACIÓ MENJADOR ESCOLAR. Professor responsable de vetllar per la qualitat de l’alimentació dels alumnes, educar per la salut i en la convivència.

12. COORDINACIÓ ITT (IDIOMES TERESIANS TARRAGONA) Professor responsable d’organitzar, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament de la ITT.

13. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Persona responsable d’organitzar i supervisar les activitats extraescolars pròpies de l’AMPA.

14. COORDINACIÓ BATXILLERAT DUAL. professor responsable de l'aplicació del Programa,fer el seguiment dels alumnes, avaluar i fer propostes de millora.

15-COORDINACIÓ ESCOLA VERDA: professors responsable de impulsar les accións per avançar en l'Educació per a la Sostenibilitat

TOP