Escola Teresiana

Batxillerat

El moment dels reptes i decisions

Batxillerat

 

El moment dels reptes i decisions

 

En aquesta etapa acompanyem els alumnes dels 16 als 18 anys. Els oferim una solvent formació acadèmica i integral, fonamentada en l’educació en valors i en l’esperit crític; volem que siguin capaços  de transformar la societat i comprometre’s amb el servei del bé comú.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

Treballem en la implantació de diversos programes d’innovació pedagògica per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequant-lo als nous temps i aconseguir l’excel·lència educativa.

ESCOLA VERDA

Promovem processos d’aprenentatge vinculats amb l’educació ambiental impulsant pràctiques sostenibles responsables per la conservació i millora del nostre entorn.

BATXILLERAT DUAL

Oferim l’obtenció de la titulació de Batxillerat High School en col·laboració amb institucions educatives nordamericanes de l’Estat de Florida. Potenciem el domini de la llengua anglesa, l’autonomia en l’estudi i el foment de l’excel·lència.

MODALITATS

Oferim la modalitat Social i Humanística i la modalitat Científico-tecnològica, així com una gran ventall de matèries optatives i de modalitat, que configuren un currículum flexible.

PROVES EXTERNES

Estem molt contents amb els resultats obtinguts. Cada curs ho constatem amb les proves d’accès a la universitat (PAU).

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

Amb el nostre Pla d’Interioritat els acompanyem a conèixer-se i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-los a apropar-se als altres, al món i a Déu.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Posem l’accent en l’educació integral del nostre alumnat i l’acompanyem en el seu creixement personal, social i emocional amb un pla d’acció tutorial propi.

COMPROMESOS AMB EL MÓN

Volem despertar-los la sensibilitat per la cura de l’altre i del planeta, i treballem la sostenibilitat i la solidaritat, per aconseguir el compromís amb un món millor (ODS).

ESTADA A L’EMPRESA

Amb aquesta matèria oferim a l’alumnat la possibilitat de conèixer la realitat del món laboral amb un període de permanència i activitat a una empresa, per poder enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

MEDIACIÓ ESCOLAR

Treballem per un clima escolar que afavoreixi, garanteixi i lideri el creixement de tot l’alumnat en el respecte a un mateix i a l’altre: aprendre a viure i a conviure.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat és riquesa. Atenem de manera personalitzada les necessitats dels nostres infants per tal d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Introduïm a l’aula la tecnologia i les ciències d’una manera manipulativa i pràctica, estimulant la seva curiositat i suscitant el pensament computacional, innovador, crític i creatiu amb eines atractives i motivadores.

IDIOMES

Potenciem el domini de la llengua anglesa i alemana i preparem l’alumnat per a què sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI.
Som centre acreditat Cambridge Educational Partner i centre col·laborador Goethe-Institut.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem en positiu i posem especial atenció en l’educació emocional dels nostres alumnes. És molt important conèixer les pròpies emocions i les dels altres i adquirir eines per a la resolució de problemes quotidians.

REPTE EXPERIMENTA

Amb aquest programa impulsat per la Universitat Rovira i Virgili despertem la curiositat per les STEM i potenciem l’experimentació a l’aula partint del mètode científic.

SERVEI COMUNITARI

Amb l’assignatura de Justíci i Pau promovem que els alumnes experimentin, protagonitzin accions de compromís cívic i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.