Escola Teresiana

Atenció a la diversitat

LA DIVERSITAT ÉS RIQUESA

La diversitat és una característica intrínseca de l’ésser humà. Cada persona té una manera diferent de pensar, de sentir i d’actuar. Això, lligat a diferents capacitats, necessitats, interessos i ritmes de maduració, ens obre un ampli ventall de situacions que cal atendre.

LA PERSONA

Cada persona és diferent independentment de les característiques personals, socioeconòmiques o culturals. Acompanyem l’alumnat per a que pugui aprendre juntament amb el seu entorn, afavorint la inclusió i educant persones tolerants, respectuoses i empàtiques.

LA INCLUSIÓ

El nostre repte és identificar i eliminar totes les barreres que impedeixen l’accés a l’educació  i per això treballem tots els àmbits per fer-ho possible, adaptant la intervenció educativa a les seves necessitats.

El centre disposa dels següents recursos per a donar resposta a l’aprenentatge personalitzat.

Equip d’Orientació

Servei psicopedagògic

Especialistes de suport educatiu

Desdoblaments

Reforç escolar

Suport educatiu personalitzat (SEP)

SIEI

Col·laboració amb recursos externs