BASES del CONCURS “Com ho veig?” Rèplica d’obres de l’exposició de fotografia

OBJECTIU: 

En el marc del programa dels actes de la celebració del Centenari de la educació teresiana a l’edifici de la Rambla, i prenent com a punt de partida l’exposició fotogràfica “El nostre edifici”, convoquem el concurs artístic “Com ho veig” en el qual s’anima a escollir i reinterpretar una de les fotografies de l’exposició. 

PARTICIPANTS

El col·legi convida tot l’alumnat, des de primer de Primària fins a segon de Batxillerat, a participar en el concurs, així com  les seves famílies.

La participació és individual i cada persona pot presentar un màxim d’una proposta.  

CATEGORIES 

S’estableixen les categories següents:

  • Categoria 1 (1r-2n primària) 
  • Categoria 2  (3r-4t primària)
  • Categoria 3 (5è-6è primària)
  • Categoria 4 (1r-2n ESO)
  • Categoria 5 (3r-4t ESO)
  • Categoria 6 (BATX)
  • Categoria 7 (Familiars alumnat escola)

Les obres seran seleccionades per categories per tal que  surti un primer i un segon premi per a cada nivell. 

No es farà selecció de les obres d’infantil. Totes elles seran exposades en un lloc especial. 

TÈCNICA, FORMAT I ESTIL

L’obra proposada és de tècnica lliure: escultura amb qualsevol material (fang, guix, plastilina…), dibuix (ceres, aquarel·les…), collage, disseny digital, etc. En cas de l’escultura, les mides màximes de l’obra han de ser 50x50cm. En cas de la pintura o dibuix, el format està limitat, com a màxim,  a la mida Din-A3.

L’alumnat d’Infantil realitzarà les obres segons les directrius dels/de es mestres.

COM PRESENTAR-SE?

A la porteria de l’escola s’hauran d’entregar dos elements:

  1. L’obra presentada, que ha de portar enganxada una etiqueta identificativa en la qual figuri:

Títol obra + Categoria + PSEUDÒNIM

  1. Un sobre tancat dins del qual hi hagi un full amb les següents dades:  

Títol obra + Categoria + PSEUDÒNIM  +  Nom i cognoms + Curs + Grup 

TERMINI D’ADMISSIÓ 

Des de l’1 d’octubre fins el 30 de novembre a les 14:00h. 

VEREDICTE FINAL INTERN

La data límit de la decisió del Jurat és el 12 de desembre, sense conèixer el nom del guanyador/a. 

ENTREGA DE PREMIS 

Es faran conèixer els/les guanyadors/es i s’entregaran els premis el divendres 15 de desembre.

 

GUANYADORS/ES

Les obres nominades formaran part d’una exposició que tindrà lloc a l’escola des del 12 de desembre al 25 de febrer. Els/les guanyadors/es rebran un diploma acreditatiu i la seva obra es destacarà al vestíbul de l’escola. 

JURAT

Format per un professor representant de cada categoria més un membre de l’equip directiu.

DRETS,  REPRODUCCIÓ I EXPOSICIÓ 

L’obra guanyadora quedarà en propietat del col·legi, que es reserva tots els drets sobre aquestes, inclosos els de reproducció. Els tutors legals de l’autor/a de l’obra cedeixen en exclusivitat i de manera gratuïta els drets d’explotació de l’obra a l’escola,  en els termes establerts en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.