+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Batxillerat

btx0A la nostra Escola Santa Teresa de Jesús de Tarragona oferim una formació integral, basada en l’educació en valors, una solvent formació acadèmica i el seguiment dels nostres alumnes en el seu procés d'aprenentatge i d'orientació acadèmica.

El nostre batxillerat presenta un currículum flexible que ofereix un gran ventall de matèries optatives i de modalitat, per tal que l’alumne pugui optar per un currículum a mida segons les seves aptituds i preferències.

Oferim les modalitats de Ciències i Tecnologia (amb dos itineraris diferents) i la modalitat de Humanitats i Ciències Socials (amb dos itineraris diferents)

 

1- Currículum flexible.

Gran ventall de matèries específiques, optatives  i de modalitat.

Entre altres matèries optatives ofertem les assignartures:

 • Justícia i pau.
 • Psicologia
 • Informàtica per a enginyeries.  Més informació aquí.

 

2- Orientació acadèmica i professional.

Les Universitats vénen a visitar-nos per informar els alumnes de 2n de batxillerat.

Exalumnes de la nostra escola donen informació als alumnes de 1r de Batxillerat (relativa a la seva carrera universitària ) i als alumnes de 2n de Batxillerat (relativa a les professions que estan exercint). 

 btx2-1

3- Educació en valors

Educació per a la formació de persones íntegres, amb esperit crític, sàvies i transformadores socials , que siguin ciutadans arrelats en la cultura pròpia amb obertura al món global, conscients de la seva identitat i creadors de cultura solidària i de pau.

Treballem aquests valors d’una forma transversal al llarg de tot el Batxillerat.

 • Optativa de Justícia i Pau
 • Convivències
 • Campanyes solidàries.
 • QH de reflexió.
 • Bon ambient de treball i de companyonia

 mch

btx2-2

4- Equip de professors

L’integrem persones amb una provada trajectòria acadèmica, experiència professional, en formació contínua i compromesos en l’educació dels nostres alumnes.

 

La nostra oferta educativa es caracteritza per

5- Bons resultats acadèmics:

2016-2017 APROVATS
1r Batxillerat
94,44 %
2n Batxillerat
97.30 %
PAU
100%

 

- Treballem l’Excel·lència amb activitats d’ampliació,activitats per apujar la nota, activitats per apujar el nivell, ...
  Acompanyem els alumnes  i fem un estret seguiment dels alumnes que presenten dificultats

- Exalumnes nostres també reben premis.

 btx5-2

Premi Extraordinàri de les PAU

olimpiadaquimica

Olimpiada Química 2016

6- Seguiment acadèmic

Amb Tutories personalitzades, reunions periòdiques amb pares. Entreguem al llarg de l’any 3 informes de preavaluació i 3 informes d’avaluació.

 

7- Programes d' innovació pedagògica.

 • Treball per projectes.  Projecte de comprensió de la matèria d' Història del món contemporani.
 • Noves tecnologies. El centre disposa d' aules de portàtils sota Windows i ChromeOS, pissarres digitals i wifi a totes les aules.

 btx7-3

btx7-2  

btx7-1

8- Escola multilingüe

Tenim la certificació d’Escola Multilingüe. La nostra escola aposta perquè els nostres alumnes utilitzin l’anglès i l’alemany com a eina de comunicació i d’accés al coneixement.

 

Anglès

Angles-batx

-Tenim auxiliar de conversa.

- Els exàmens de Cambridge es fan a la nostra escola

 

Alemany

Aleman-batx

- 80 alumnes segueixen estudis d’alemany a la nostra escola.

- Fem un intercanvi amb una escola d’Alemanya.

- Exàmens del Goethe Institut


 

9- Borsa de treball.

borsa-treball

L’oferta de llocs de treball pot ser en el propi centre o en empreses col·laboradores. El marc temporal de l’oferta pot ser durant el període lectiu i/o no lectiu.
Els criteris d’assignació o denegació estan definits i a disposició de les famílies.

En qualsevol cas, es tractaran els casos individualment i la concessió o denegació és assumida per la Direcció General del centre.

 

10.- Batxillerat dual.

batxillerat-dual

Possibilitat d' iniciar-ho a partir de 1r de Batxillerat.
Podeu trobar més informació aquí.  

 

 

11- Estada a l’empresa.

Convalida 2h setmanals del Currículum.

L'estada a l'empresa és una matèria optativa de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis.

Durant l'estada, l'alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

 

12- Viatges.

Es realitza un viatge de final de curs tant a primer de batxillerat com a segon de batxillerat

En el curs 2015-2016 es fan els següents viatges:

 • 2n de Batxillerat van a Londres
 • 1r de Batxillerat van a Córdoba i Sevilla

 btx12-3

btx12-2

btx12-1

13- Festa de graduació.

btx13-1

 

 

 

 

TOP